AcaMedia z.ú.

Causarum Cognitio

Česky | English

AcaMedia si klade za cíl překlenovat informační mezeru mezi akademickým prostředím,
 médii a veřejností. Hlavní náplní její činnosti je realizace projektů pro informovanou diskuzi na společensky důležitá témata.

Některá témata nemůže plně postihnout ani univerzita, ani média; v těch případech jim nezbývá než spolupracovat.

Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., předsedkyně správní rady AcaMedia a profesorka, Katedra sinologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Zprostředkování řady důležitých oblastí lidského poznání nemůžeme ponechat jenom na médiích samotných...

PhDr. Martin Hála, Ph.D., ředitel a zakladatel AcaMedia z.ú.

Sinopsis

Čína v kontextu a souvislostech

Za laskavou podporu děkujeme našim sponzorům: